Blauwe en Groene Diensten
Pilots > Boeren met water > Tensiometers en Penetrograaf

Home

Pilots

Regelingen

Waterpas

Symposia

Links

Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last updated at: 19/05/2008

Terug

Door medewerkers van proefboerderij Aver Heino wordt met een "quick draw" tensiometer op een 5 tal plekken per deelveld de drukhoogte bepaald op 5 cm diepte. Deze drukhoogte wordt gerelateerd aan de op dezelfde diepte gemeten maximale indringingsweerstand en het vochtgehalte om een uitspraak te kunnen doen over de betreedbaarheid van de grond bij verschillende vochttoestanden. De maximale indringingsweerstand wordt bepaald met een penetrograaf. Het volumetrisch vochtgehalte wordt bepaald door 100cc monsters te steken en te analyseren op massa-afname in het geval het monster in een droogstoof wordt gedroogd bij 105 graad Celcius.

In onderstaande figuren zijn de resultaten te bekijken.

De eerste figuur geeft aan dat de indringingsweerstand (i.e. de conusweerstand qc) toeneemt met afnemende drukhoogte van het bodemwater.  Te zien is dat de verschillende deelvelden weinig invloed hebben op het resultaat. In de tweede figuur is te zien dat de relatie tussen het vochtgehalte en de indringingsweerstand minder eenduidig is. De overige figuren tonen duidelijk het effect van de zomermaanden op het uitdrogen van de bovengrond. De bovengrond waarin de metingen hebben plaatsgevonden zijn uitgedroogd tot een pF-waarde van ongeveer 2,8 (h=-650 cmH2O).