Blauwe en Groene Diensten
Symposia

Home

Pilots

Regelingen

Waterpas

Symposia

Links

Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last updated at: 01/10/2007

 

Donderdag 27 september 2007, 13:00 - 17:00 uur, Praktijkcentrum Zegveld:

          Waterbeheer en melkveehouderij in veenwijdegebieden

          Het veenweidegebied is een uniek Nederlands landschap dat volop in de belangstelling staat. Een aantal grote problemen zoals
          bodemdaling, waterbeheer, klimaatverandering, behoud waardevol cultuurlandschap en de toekomst van de melkveehouderij
          komen in dit gebied samen. In dit symposium willen we het accent leggen op de relatie tussen het waterbeheer en de melkveehouderij
          in het veenweidegebied.

           Downloads:   Uitnodiging (doc)
                                Toekomst van het westelijke veenwijdegebied (Wim Dijkman, Provincie Utrecht) (pdf)
                                Waterbeheer en landbouw (Bram de Vos, Alterra) (pdf)
                                Waterbeheer door het Hoogheemraadschap van Rijnland (Aad Straathof, Hoogheemraadschap van Rijland) (pdf)
                                Waterbeheer op het boerenbedrijf (Bert de Groot, boer) (pdf)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinsdag 21 maart 2006 van 13.00 – 15.30 uur en
Woensdag 22 maart 2006 van 13.00 – 15.30 uur

            Excursies “Boeren met Water” te Salland

           
Het doel van de excursie is het toelichten van het onderzoek en de ervaringen met (piek)waterberging op landbouwgrond.
            Ook worden de gevolgen voor de waterkwaliteit besproken.

            Startpunt: Praktijkcentrum Aver-Heino
            Lemelerveldseweg 32 
            8141 PV Heino 
            Telefoon: 0572 - 391 264 
            Routebeschrijving: www.pv.wageningen-ur.nl
            Zie: Praktijkcentra/Aver-Heino

            Programma (pdf)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Donderdag 8 december 2005, 13:00 - 17:00 uur, Alterra, zaal 1 Wageningen:

          Wateropgaven voor de landbouw

          Symposium/discussiemiddag over de mogelijkheden en moeilijkheden voor de landbouw om bij te dragen aan
          waterkwantiteits- en kwaliteitsdoelstellingen van waterbeheerders

           Downloads:   Uitnodiging (doc)
                                Opening en inleiding dagvoorzitter (Jan van Bakel, Alterra) (pdf)
                                Mogelijke bijdrage landbouw aan waterbeheer (Jos Schouwenaars, Wetterskip Fryslân) (pdf)
                                Wateropgaven voor landbouw vanuit landbouwkundig perspectief (Kees van Rooijen, LTO) (pdf)
                                Vernatting van landbouwgronden (Olga Clevering, PPO-AGV) (pdf)
                                Waterberging op landbouwgrond (Bram de Vos, Alterra) (pdf)
                                Stellingen (pdf)