Blauwe en Groene Diensten
Pilots > Boeren met water > Logboek Kerkmeijer

Home

Pilots

Regelingen

Waterpas

Symposia

Links

Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last updated at: 30/10/2008

Terug

De heer en mevrouw Kerkmeijer houden een logboek bij van hun activiteiten op het inundatiegebied. Met deze gegevens is een beter beeld te verkrijgen met betrekking tot in- en afspoelingrisico's van fosfaten en stikstofcomponenten , grasopbrengsten en is er een relatie te leggen tussen de ervaring van de melkveehouder en de gemeten draagkracht van de bodem.

Het logboek omvat:

 • beweidingtijdstippen en in welke hoedanigheid is beweid.

 • maaitijdstippen

 • bemestingstijdstippen, inclusief een omschrijving van de soort mest en de hoeveelheden

 • hoe de draagkracht van de 3 deelvelden wordt ervaren door de melkveehouder

 • overige vermeldenswaardige zaken

 

Hieronder een overzicht van de bijgehouden activiteiten:

Beweiden Vooraf Aver Heino inlichten

Datum

Start

Datum

Einde

Aantal

Motivatie:

Waarom juist nu beweiden?

Kalveren

Pinken

Koeien

2006:

 

 

 

 

 

01-02-2006

 

 

 

 

n.v.t.

01-03-2006

 

 

 

 

n.v.t.

01-04-2006

 

 

 

 

n.v.t.

01-05-2006

 

 

 

 

n.v.t.

23-05-2006

12-06-2006

 

22

 

Na het maaien de pinken in het land gedaan om graskanten glad te maken

24-06-2006

03-07-2006

 

23

 

Inundatie 4 juli

06-08-2006

20-08-2006

18

 

 

In gebied 1 en 3 staat nog geen gras. In gebied 2 wel en ook op de dijk.

08-09-2006

20-09-2006

19

 

 

In gebied 2 staat gras.

03-10-2006

08-10-2006

 

26

 

 

30-10-2006

04-11-2006

 

25

 

Staat nog gras

08-11-2006

13-11-2006

18

 

 

 

2007:

 

 

 

 

 

07-06-2007

11-06-2007

 

22

 

Kanten opvreten

21-07-2007

28-07-2007

 

25

 

Kanten opvreten

08-08-2007

20-08-2007

 

24

 

Kanten en gebied 2  (staat gras)

12-09-2007

28-09-2007

 

25

 

Begin oktober inundatie

26-10-2007

06-11-2007

 

23

10

Even kaal maken voor de winter

11-11-2007

13-11-2007

 

23

8

Foto Stentor (fotograaf wilde graag foto waterberging met grazende koeien.)

2008:

 

 

 

 

 

02-06-2008

20-06-2008

 

25

 

Indien vee waterberging beweid staat perceel 24 ook open voor beweiding

04-07-2008

20-07-2008

 

26

 

Indien vee waterberging beweid staat perceel 24 ook open voor beweiding

09-08-2008

23-08-2008

 

29

 

Indien vee waterberging beweid staat perceel 24 ook open voor beweiding

26-08-2008

30-08-2008

 

29

 

Indien vee waterberging beweid staat perceel 24 ook open voor beweiding

15-09-2008

21-09-2008

 

27

 

Indien vee waterberging beweid staat perceel 24 ook open voor beweiding


 

Maaien Vooraf Aver Heino inlichten

Datum

Geschatte opbrengst

Voeder-waarde

Andere

Motivatie:

Waarom juist nu maaien?

2006:

 

 

 

 

01-02-2006

 

 

 

n.v.t.

01-03-2006

 

 

 

n.v.t.

01-04-2006

 

 

 

n.v.t.

01-05-2006

 

 

 

n.v.t.

13-05-2006

 

 

 

Wij konden nu overal rijden (Aver Heino vooraf ingelicht)

2007:

 

 

 

 

02-06-2007

zware snede

 

 

kan nu overal goed rijden

2008:

 

 

 

 

13-05-2008

 

 

 

15-05 ingekuild, matige opbrengst t.o.v. aangrenzende percelen

22-07-2008

 

 

 

Kanten v.d. (wal) om het waterberging gebied gemaaid , opbrengst is 4 ronde balen. In waterberging gebied zelf stond niets.

 

Bemesten

Datum

Tijd

Soort bemesting

Hoeveelheid

Motivatie:

Waarom juist nu bemesten?

2006:

 

 

 

 

04-02-2006

 

Rundvee

drijfmest

80 ton

Land was berijdbaar omdat de vorst nog in de grond zat en het begon dooi te worden die dag.

29-04-2006

 

Kunstmest:
Grasgroen gezond:
NP 20-4
+3% MGO
+8% Na 20
+0,09% Cu
+0,009% Co
+13 ppm Se

1 ton

Het werd hoog tijd om te strooien.

 

23-05-2006

14:30

Nutramon:
13.5% N-NO3
13.5% N-NH4
4% MgO

6% CaO

600 kg

Land kon het wel gebruiken

22-07-2006

overdag

RVDM

80 m

De grond was nog vochtig van de inundatie.

2007:

 

 

 

 

07-08-2007

 

nutramon

75 kg/ ha.

Alleen in gebied 2 . Gebieden 1 en 3 te nat en er staat geen gras

2008:

 

 

 

 

21-02-2008

 

Rundvee Drijfmest

85 m

Draagkracht van grond liet het toe.

10-04-2008

 

Kunstmest:
Gras gezond

250 kg/ha

Was behoefte aan

21-06-2008

 

Kunstmest:
Gras groen

100 kg/ha

Was behoefte aan

21-07-2008

 

Magnesamon:
22%N:
(11% N-NO3
+11% N-NH4)
+
7% MgO

75 kg/ha

Was behoefte aan  

 

Draagkracht                                                     Opmerking:

                                                                                 Indeling van het bergingsperceel is als volgt:

                                                                                 van hoog naar laag: perceel 1 - perceel 2 - perceel 3.

Datum

Geschikt voor

Motivatie / opmerkingen:

Bewerking ?

(Machines)

ja/nee

Beweiding ?

 

ja/nee

2006:

 

 

 

01-02-2006

nee

nee

Grond bevroren

01-03-2006

nee

nee

Perceel 1 en 3: te nat

Perceel 2: redelijk droog

01-04-2006

nee

nee

Perceel 1,2 en 3: te nat

01-05-2006

ja

ja

Opm. perceel 1: een beetje nat

01-06-2006

ja

ja

Valt mee ondanks de regen

01-07-2006

ja

ja

Erg droog overal

01-08-2006

Nee

Ja

Gebied 1 en 3 staat geen gras meer na inundatie / Gebied 2 heeft wel draagkracht

01-09-2006

Nee

Ja

Alleen gebied 2. In gebied 1 en 3 staat nog geen gras.

01-10-2006

Ja

Ja

Alleen gebied 2 en 3. Gebied 1 is te nat voor beweiden en bewerking.

01-11-2006

Nee

Ja

Alleen gebied 2 en 3. Gebied 1 is te nat voor beweiden.

2007:

 

 

 

01-07-2007

nee

nee

 

01-08-2007

nee

nee

 

01-09-2007

nee

nee

 

01-10-2007

ja

ja

 

01-11-2007

nee

ja

Waterpeil gezakt , behalve op perceel 3

2008:

 

 

 

-

-

-

Draagkracht waterberging gebied wordt steeds beter

  

Overige (Andere onvoorziene zaken die van belang kunnen zijn, zoals algemene indrukken / bevindingen / opvallende zaken

2006:

 

Feb-Mei 2006

Dicht bij de uitlaat is de grond te diep afgegraven

04-05-2006

Perceel 2 gespoten met 1 ltr. MCPP en 1 ltr. MCPA/ ha, ongeveer 1,5 ha. gespoten

Juli-Aug 2006

Gebied 1 en 3 zijn slecht onder het water heen gekomen, alle goede grassen zijn afgestorven.

Gebied 2 had hier geen last van

Graskwaliteit

Delen 1 en 3: Hoog (Noord) respektievelijk Laag (Zuid):

 • Bij aanleg waterberging ingezaaid met een BG 11 grasmengsel.
 • Voorafgaand aan de inundatie in juli 2006 was de graszode goed.
 • In juli-augustus 2006 zijn alle grassen alleen bovengronds afgestorven door natschade t.g.v. de inundatie 4 juli 2006 tot 8 juli 2006
 • Het is niet opnieuw ingezaaid
 • In oktober 2006 staat er weer voldoende gras voor beweiding

Deel 2: Midden:

Deel 2 is de oude zode met grassoorten van mindere kwaliteit, maar beter bestand tegen vernatting.
(Neem een voorbeeld aan de Uiterwaarden, hier komt ook altijd gras terug maar alleen gras dat tegen inundatie kan en grassen van mindere kwaliteit)

2007:

 

Na 11-07-2007

Na inundatie op 11-07-2007 is in de waterberging in gebied 1 en 3 geen gras meer gegroeid. In het oude gedeelte gebied 2 groeit nog wel wat, maar weinig

01-11-2007

Peil perceel 3 hoog water i.v.m. optrekken peil stuw Soest Wetering

Graskwaliteit

Delen 1 en 3: Hoog (Noord) respektievelijk Laag (Zuid):

 • Na juli 2007 zijn wederom alle grassen bovengronds afgestorven door natschade t.g.v. de inundatie 11 juli 2007 tot 17 juli 2007)
 • Het is niet opnieuw ingezaaid

Deel 2: Midden:

Het gras op deel 2 heeft de inundatie doorstaan.

2008:

 

02-05-2008

Gebied 2: onkruid gespoten: 1 ltr MCPP + 1 ltr MCPA  per ha.

-

Algemene opmerking over waterberging gebied:

Goede grassen zijn verdrongen door grassen die waterberging overleven.

Gevolg: hoeveelheid en kwaliteit gras loopt sterk terug

  

Aangrenzende percelen (volgens  grondoverzichtskaart)

Datum

Opmerkingen

Maisland

Grasland

3

21

22

23

3

4

24

2007:

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomer 2007

gewoon beweid en gemaaid: op deze percelen is veel gras gegroeid.

 

 

 

 

 

V

V

2007

Indien het vee de waterberging beweidt, staat perceel 24 ook open voor beweiding

 

 

 

 

 

 

V

03-10-2007

Gehakseld met goede opbrengst.

V

V

V

V

 

 

 

Na inundatie oktober 2007

een gedeelte van perceel 23 is natter geworden

 

 

 

V

 

 

 

Okt + Nov 2007

Normaal beweid. De draagkracht was op beide percelen goed, zelfs tijdens de inundatie.

 

 

 

 

 

V

V

2008:

 

 

 

 

 

 

 

 

23 september

Gehakseld met goede opbrengst.

 

V

V

V

 

 

 

2008

Indien het vee de waterberging beweidt, staat perceel 24 ook open voor beweiding

 

 

 

 

 

 

V

2008

Deze percelen gaven dit jaar een goede grasopbrengst.

 

 

 

 

V

V

V

 

 

Ten aanzien van de kwaliteit van het gras kan gesteld worden dat het middenstuk goed bestand is tegen water en nauwelijks schade van de inundaties ondervindt. Het gras op dit middenveld heeft echter een lagere voedingswaarde.

Het gras op het hoge en lage deel zijn in de groeiseizoenen van 2006 en 2007 na de inundaties volledig bovengronds afgestorven, maar zijn na 1 a 2 maanden weer bruikbaar voor begrazing.

Het hoge en lage deel heeft veel last van natte plekken en verslempte delen.

De invloed van inundaties op belendende percelen is zeer gering. Alleen perceel 23 nabij de inlaat is direct tijdens de inundatie voor een deel natter geweest dan normaal.

 

Terug