Blauwe en Groene Diensten
Pilots > Boeren met water > Grondmonsters

Home

Pilots

Regelingen

Waterpas

Symposia

Links

Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last updated at: 25/04/2008

Terug

Met een gutsboor worden in het voor- en najaar monsters op de locatie genomen. Op elk van de 3 deelvelden worden 3 steken gedaan tot een meter diepte. Van elke steek worden 5 deelmonsters genomen met diepte-intervallen van 20 cm. De deelmonsters van de 3 steken op een deelveld met overeenkomstige diepte-intervallen worden gemengd, resulterend in 5 mengmonsters per deelveld. Totaal 15 mengmonsters voor de locatie. De bepalingen die aan deze mengmonsters worden gedaan, zijn:

Watergehalte, N-totaal, NO3, NH4 en de eerste keer ook P-tot, P-ortho, P-ox, P-Al en Pw.

Op de volgende data zijn gutsboormonsters genomen:

Datum monstername Filenaam chemisch lab Wageningen UR
13-05-2005 S05-094
14-02-2006 S06-027
30-11-2006 S06-280
14-11-2007 S07-231

 

Hieronder enkele resultaten:

De diepte-interval-nummers op de horizontale assen van de figuren stemmen overeen met de diepte-intervallen zoals aangegeven in de onderstaande tabel.
Verder geldt dat Nts = N-NO2 + N-NO3 + N-NH4 + Norg 

Diepte-interval-nummer Diepte interval Veld
1 0-20 Zuid (laag)
2 20-40
3 40-60
4 60-80
5 80-100
6 0-20 Midden
7 20-40
8 40-60
9 60-80
10 80-100
11 0-20 Noord (hoog)
12 20-40
13 40-60
14 60-80
15 80-100

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Voorlopige conclusies:

Uit de figuren blijkt dat de stikstofbelasting van de grond gedurende de pilot niet noemenswaardig verandert. Het algemene beeld is dat de stikstofhoeveelheid in de bovenste grondlagen iets hoger is dan in de lagere lagen. De organische stikstof (Norg) bepaalt voor een groot deel de totale stikstof (Nts) in de bodem.

 

Terug