Blauwe en Groene Diensten
Home

Home

Pilots

Regelingen

Waterpas

Symposia

Links

Contact

Disclaimer

Last updated at: 25/01/2008

Multifunctioneel landgebruik en inkomsten uit “blauwe en groene diensten”

“Boeren met water” houdt in dat boeren op hun landbouwbedrijf, naast de primaire landbouwkundige functie, actief mogelijkheden creëren om water in hun bedrijfsvoering op te nemen. Het maatschappelijke doel is om waterkwantiteits- en kwaliteitsdoelstellingen te helpen bereiken, zoals (piek)waterberging, waterconservering  en verbetering van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit. Boeren krijgen voor het leveren van deze “blauwe diensten” een vergoeding. Een “groene dienst” houdt in dat natuur op het landbouwbedrijf wordt geïntegreerd.

Deze Web-site heeft als doel een actueel overzicht te geven van alle huidige en recente projecten op het gebied van blauwe en groene diensten in Nederland, en de reeds bestaande regelingen voor vergoedingen.

Het ontwerp en onderhoud van deze Website is onderdeel van  POP-project T.16.20094, mede gefinancierd door de Europese Gemeenschap, dat wordt uitgevoerd door Waterschap Groot Salland, Alterra en Praktijkonderzoek-Animal Sciences Group. Klik hier voor een POP-projectsamenvatting

Als voorbeeldproject van een blauwe dienst is verder uitgewerkt:

  • Boeren met Water: Wat zijn de mogelijkheden voor piekwaterberging op graslandpercelen van een melkveebedrijf in Salland?
Voor “Groene diensten” wordt voorlopig verwezen naar:

Wij nodigen u uit om relevante informatie voor deze Website bij ons te melden.

Contact (e-mail):           Gerben.Bakker@wur.nl
                                     Bram.deVos@wur.nl